ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θ. Σακελλαρίδη 15  Τ.Κ. 54248  Θεσσαλονίκη
(περιοχή Βούλγαρη)

Τηλ./Fax: 2310 845 041   Κιν.: 6977 807 229

info@bikias.grΗ σελίδα μας βρίσκεται υπό κατασκευή.
Καρδιολόγος
Αθανάσιος Κ. Μπίκιας